Dzmitry Kliabanau

Krok po kroku poznajemy Białoruś = Крок да кроку знаёмімся з Беларуссю

Język. Kultura. Krajoznawstwo = Мова. Культура. Краязнаўства

 

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, ss. 198
ISBN: 978-83-233-2921-3

 

dr Dzmitry Kliabanau (ur. 1977) – filolog i kulturoznawca, absolwent Białoruskiego Pedagogicznego Uniwersytetu Państwowego im. Maksima Tanka w Mińsku (1998), wykładowca w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się literaturą współczesną oraz metodyką nauczania języków obcych.

 

Monografia Krok po kroku poznajemy Białoruś. Język – Kultura – Krajoznawstwo jest ciekawa i przydatna, rzetelnie przygotowana oraz – co najważniejsze – stanowi jedną z pierwszych na rynku publikacji, które mogą służyć jako materiał pomocniczy do nauki języka białoruskiego jako obcego, w poznawaniu historii Białorusi oraz tamtejszej kultury narodowej. Książka może znaleźć zastosowanie jako podręcznik dla studentów uczelni wyższych; można ją również wykorzystać do samodzielnej nauki języka i kultury białoruskiej. Tom zawiera pięćdziesiąt tematów zgrupowanych w siedmiu rozdziałach. Zaznajamiają one czytelnika z białoruską ziemią i państwem, przedstawiają stołeczny Mińsk, jego historię i współczesność, gospodarkę i kulturę. Zapraszają także do odbycia ciekawej wędrówki przez centra obwodowe i historyczne miejsca kraju, prezentują najciekawsze zabytki architektury oraz sylwetki zasłużonych działaczy białoruskiej kultury: słynnych malarzy, pisarzy, muzyków, ludzi teatru i kina. Niniejsze wydanie jest źródłem konkretnej informacji – swego rodzaju przewodnikiem – jak również skutecznym narzędziem przyswajania wiedzy, zarówno kulturo- i krajoznawczej, jak i lingwistycznej.

Z recenzji prof. dr hab. Ały Kožynavaj i dr Aleny Kazancavaj
(Białoruski Uniwersytet Państwowy)