Bohdan Łazarczyk

Sztuka translatorska Juliana Tuwima

Przekłady z poezji rosyjskiej

Polska Akademia Nauk. Komitet Słowianoznawstwa
Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich –
Wydawnictwo PAN, 1979, ss. 116
ISBN: 83-04-00073-3

Spis treści

I. Charakterystyka dorobku przekładowego Tuwima ze szczególnym uwzględnieniem poezji rosyjskiej

II. Pod urokiem modernistów

III. Poematy Majakowskiego po polsku

IV. W kręgu poetów „złotego wieku”

V. Utwory o charakterze stylizacji

VI. Uwagi i wnioski

Indeks nazwisk