Eulalia Papla

Akmeizm

Geneza i program

Polska Akademia Nauk. Komitet Słowianoznawstwa
Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich –
Wydawnictwo PAN, 1980, ss. 148
ISBN: 83-04-00618-9

Spis treści

Wstęp

I. Terminatorstwo i wyzwoliny artystyczne. Cech Poetów

II „... o naszą planetę Ziemię”

III. Poeta – budowniczy i rzemieślnik

IV. Słowo poetyckie

V. Intelekt i równowaga

VI

Obraz asocjacyjny

VII. Przemiany w narracji

VIII. Tradycja jako nowatorstwo

Zakończenie

Bibliografia

Резюме

Summary

Indeks nazwisk