Pamięć serca

Liber amicorum. Tom jubileuszowy dedykowany Danucie Piwowarskiej

Red. Wasilij Szczukin

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008, ss. 186
ISBN: 978-83-233-2547-5

Księga jubileuszowa dedykowana Danucie Piwowarskiej zawiera teksty Jej współpracowników. Są wśród nich doświadczeni badacze – najbliżsi koledzy Jubilatki, są autorzy całkiem młodzi – byli studenci, a obecnie doktoranci Katedry Średniowiecznej i Nowożytnej Literatury Rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prawie każdy z nich był kiedyś Jej uczniem i prawie każdemu z nich przyświecało pragnienie, by uczcić ten jubileusz, przygotowując tekst zawierający treści, w ten czy inny sposób pokrywające się z kręgiem zainteresowań Jubilatki. Prawdziwą przygodą naukowa Jubilatki stały się wieloletnie badania nad twórczością rosyjskich poetów doby romantyzmu. Był to wybór świadomy i w pełni zrozumiały dla każdego, kto Ją znał. Zawsze ceniła i kochała prawdziwe Piękno, które jest dla Niej emanacją rzeczy wyższych, wiecznych i wzniosłych. Nie tylko lubiła tak zwaną lirykę czystą, daleką od bezpośredniego angażowania się w różnego rodzaju doczesne kłótnie, lecz także potrafiła bronić tej liryki przed zarzutami parnasizmu i apolityczności. I miała zupełna rację, bo wieczne w ostatecznym rozrachunku zawsze będzie królować nad przyziemnym i tymczasowym.