Eulalia Papla

Poetyka

Skrypt dla studentów filologii ukraińskiej

Uniwersytet Jagielloński. Skrypty uczelniane nr 715

Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1994, ss. 312
ISBN: 83-233-0793-8, ISSN: 0239-6017

Spis treści

CZĘŚĆ I. STYLISTYKA

Wprowadzenie do przedmiotu zajęć. Trochę refleksji na temat spraw pozornie oczywistych

Niezbędne pojęcia teoretycznoliterackie

1. Poetyka. Zarys pojęcia

2. Świat przedstawiony w utworze literackim

3. Cechy swoiste literatury

4. Tworzywo językowe

Rozdział I. Fonetyka poetycka

Rozdział II. Leksyka poetycka

Rozdział III. Między leksyką a metaforyką

Rozdział IV. Przekształcenia semantyczne (tropy)

Rozdział V. Składnia poetycka

Rozdział VI. Formy stylizacji

CZĘŚĆ II. WERSOLOGIA

Rozdział I. Wprowadzenie do teorii wiersza

Rozdział II. Ukraiński wiersz ludowy

Rozdział III. Systemy wersyfikacyjne. Ukraiński wiersz literacki w rozwoju historycznym

Bibliografia

Indeks terminów