Władysław Piotrowski

Imażynizm rosyjski


Rozprawy habilitacyjne nr 10

Kraków: Nakładem UJ, 1977, ss. 164

Spis treści

Wstęp

 • Rodowód kierunku
 • Stadium przedorganizacyjne
 • Imażynizm jako grupa literacka w pierwszym roku jej istnienia
 • Okres rozkwitu i ekspansji
  • Teoria i propaganda
  • „Jam i w pieśniach chuligan jak ty” (podmiot liryczny)
  • „Martwych kobył poszarpane brzuchy” (świat przedstawiony)
  • Przeżycie liryczne
  • Językowe środki wyrazu
  • Podstawowe zasady kompozycji
  • „Skandal pomaga talentom”
 • Próby modyfikacji programu. Rozpad grupy

Zakończenie

Przypisy