Władysław Piotrowski

Sergiusz Jesienin
w polskiej literaturze międzywojennej


Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Prace Komisji Słowianoznawstwa nr 13

Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, 1967, ss. 184

Spis treści

Wstęp

I. Jesienin w literaturze polskiej do roku 1926

II. Jesienin w radzieckiej krytyce drugiej połowy lat dwudziestych

III. Jesienin a Bruno Jasieński

IV. Jesienin a Broniewski

V. Twórczość Jesienina w Polsce w drugiej połowie lat dwudziestych

VI. Przekłady i traktaty lat trzydziestych

VII. Wpływ twórczości Jesienina na poezję polską w latach trzydziestych

Zakończenie

Indeks nazwisk

Streszczenie w języku rosyjskim