Grzegorz Przebinda


Piekło z widokiem na niebo

Spotkania z Rosją 1999–2004

Kraków: Wydawnictwo Znak, 2004, ss. 264
ISBN: 83-240-0518-8

Prezentowana książka to wybór najcelniejszych esejów, reportaży i studiów o kulturze i polityce rosyjskiej, publikowany w latach 1999–2004 na łamach „Tygodnika Powszechnego”, „Znaku”, „Więzi”, „Rzeczpospolitej”, „Polityki” i „Gazety Wyborczej”. Bohaterami prac są zarówno wielcy pisarze i myśliciele Rosji XIX i XX stulecia (Dostojewski, Gogol, Sołowjow, Szałamow, Sołżenicyn i Jerofiejew), jak i politycy i dygnitarze religijni współczesnej Federacji Rosyjskiej (Putin, Aleksij II).

Na szczególną uwagę zasługują rozważania o Janie Pawle II i jego kontaktach z prawosławiem, teksty o problemie czeczeńskim i kwestiach rosyjsko-ukraińskich. Autor nie ukrywa swej ogromnej radości z faktu upadku imperium – tym bardziej, że nie widzi realnych szans na jego odbudowę w XXI wieku. I dlatego wierzy w możliwość normalizacji stosunków polsko-rosyjskich, czemu właśnie dał wyraz w Piekle z widokiem na niebo.