Grzegorz Przebinda
Józef Smaga


Kto jest kim w Rosji po 1917 roku

Leksykon

Kraków: Wydawnictwo Znak, 2000, ss. 340
ISBN: 83-7006-868-5

Leksykon Kto jest kim w Rosji po 1917 roku to pierwsza tego typu publikacja w Polsce – obszerny zarys biografii najważniejszych postaci od Lenina do końca ery Jelcyna. Zawiera około 450 biogramów i 150 fotografii:

• starych komunistów i nowych Rosjan, katów i ofiar,

• przywódców KPZR, funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa (Czeka, NKWD, KGB), marszałków i generałów Armii Radzieckiej,

• nadzorców i więźniów GUŁagu, wywiadowców, szpiegów i donosicieli,

• kosmonautów, konstruktorów rakiet, samolotów i karabinów,

• hierarchów i męczenników Cerkwi,

• ekonomistów i uczonych, dziennikarzy, filozofów i pisarzy.

Książka opowiada o zbrodniarzach, jakich trudno byłoby odnaleźć w dziejach in-nych nowożytnych narodów, ale także o geniuszach nauki, literatury, muzyki, malarstwa, filmu i teatru, którzy swym istnieniem oraz twórczością świadczyli o nierozerwalnych związkach Rosji z Europą. Nieocenione źródło wiedzy dla każdego, kogo interesują dzieja XX-wiecznej Rosji.