Grzegorz Przebinda

Większa Europa

Papież wobec Rosji i Ukrainy

Kraków: Wydawnictwo Znak, 2001, ss. 340
ISBN: 83-240-0144-1

„Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy” opowiada o wschodnich, prawosławnych i greckokatolickich fascynacjach Jana Pawła II, dziedzica najlepszych tradycji Rzeczypospolitej Obojga Narodów i kontynuatora Vaticanum Secundum. Jest to pasjonująca naukowa opowieść o śmiałej papieskiej wizji Europy od Atlantyku aż po Ural, której nieodłączną część stanowią Rosja z Ukrainą. Przez karty książki przewijają się wielkie postaci kultury Ukrainy i Rosji, sowieccy urzędnicy i antysowieccy dysydenci, prawosławni patriarchowie i greckokatoliccy metropolici, współtwórcy dziejów i kultury Polski, szczególnie tej tolerancyjnej wobec innych ludów i religii. Niewyczerpane źródło wiedzy o obecnym pontyfikacie i dwudziestowiecznych dziejach Kościoła w Rosji i na Ukrainie.