Rosja za rogatkami stolic

Szkice o literaturze rosyjskiej lat 1905–1917

Pod redakcją Jadwigi Szymak-Reiferowej

Kraków 1993, ss. 124
ISBN: 83-85104-54-2

Spis treści

JADWIGA SZYMAK-REIFEROWA: Rosja za rogatkami stolic

JADWIGA SZYMAK-REIFEROWA: Pejzaż ojczyzny

WŁADYSŁAW PIOTROWSKI: Uosobiona Ruś starodawna w stolicy

HALINA WASZKIELEWICZ: Jeśli znasz kurze słowo, możesz wszystko mieć

ANNA GILDNER: Gdzie diabeł mówi dobranoc

JADWIGA SZYMAK-REIFEROWA: Dwór i chata

JADWIGA SZYMAK-REIFEROWA: Nieśmiertelna prowincja