Ryszard Łużny
Spis publikacji 1955–1997

Red. Grzegorz Przebinda, Janusz Świeży

Kraków 1998, ss. 86

Spis treści

Od redakcji
Bibliografia w układzie chronologiczno-działowym
Uzupełnienie
Bibliografia osobowa przedmiotowa
Autor o sobie samym, czyli szkic do biografii