Leszek Schneider

Słowotwórstwo przymiotników odrzeczownikowych w języku staroruskim XI–XVII wieku


Zeszyty Naukowe UJ XCIII. Prace Językoznawcze, z. 10
Kraków 1965