Słowianie Wschodni
Duchowość – Kultura – Język

Księga referatów wygłoszonych na sesji jubileuszowej
z okazji siedemdziesięciolecia urodzin
Profesora Ryszarda Łużnego i Profesora Wiesława Witkowskiego
Kraków 18–19 kwietnia 1997

Pod red. Anny Bolek, Danuty Piwowarskiej, Anny Raźny

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998, ss. 298
ISBN: 83-233-1115-3

Prezentowane w książce prace stanowią zbiór nie opublikowanych wcześniej referatów, wygłoszonych na międzynarodowej sesji naukowej „Słowianie Wschodni. Duchowość. Kultura. Język”, jaka odbyła się w Krakowie w kwietniu 1997 roku z okazji siedemdziesięciolecia urodzin profesora Ryszarda Łużnego i profesora Wiesława Witkowskiego. Zamieszczone referaty nawiązują do kierunków działalności badawczej Jubilatów i zgrupowane zostały w dwóch zasadniczych działach: Literaturoznawstwo i Językoznawstwo.

Prace literackie dotyczą związków kultury z religią, zagadnień aksjologii, filozofii, historii i ideologii, powiązań kulturalnych i literackich oraz problemów poetyki w dialogu z kulturą.

Artykuły części językoznawczej poświęcone są leksyce i onomastyce staroruskiej, zagadnieniom językowo-tekstologicznym rękopisów i starodruków ruskich, zaś prace z zakresu współczesnych języków wschodniosłowiańskich traktują o frazeologii, semantyce i składni.