Słowianie Wschodni
Duchowość – Mentalność – Kultura

Księga jubileuszowa
dedykowana Profesorowi Ryszardowi Łużnemu
w siedemdziesięciolecie urodzin

Pod red. Anny Raźny, Danuty Piwowarskiej

Kraków: Wydawnictwo Bohdan Grell i córka, 1997, ss. 262
ISBN: 83-907348-2-6

   Autorzy tomu:
• Franciszek SŁAWSKI
• Urszula WÓJCICKA
• Aleksander NAUMOW
• Ludmiła A. JANKOWSKA
• Bogusław MUCHA
• Włodzimierz MOKRY
• Danuta PIWOWARSKA
• Eliza MAŁEK
• Witold KOWALCZYK
• Hanna KOWALSKA
• Wanda LASZCZAK
• Grzegorz PRZEBINDA
• Adam BEZWIŃSKI
• Anna WOŹNIAK
• Barbara STAWARZ
• Telesfor POŹNIAK
• Anna RAŹNY
• Władysław PIOTROWSKI
• Ewa SŁAWĘCKA
• Józef SMAGA
• Stefan KOZAK
• Lidia LIBURSKA
• Halina MAZUREK
• Ewa KORPAŁA-KIRSZAK
• Bazyli BIAŁOKOZOWICZ
• Andrzej KĘPIŃSKI
• Александр В. ЛИПАТОВ
• Franciszek SIELICKI
• Zbigniew BARAŃSKI
• Jan ORŁOWSKI