Słowianie Wschodni
Między językiem a kulturą

Księga jubileuszowa
dedykowana Profesorowi Wiesławowi Witkowskiemu
w siedemdziesięciolecie urodzin

Pod red. Anny Bolek, Adama Fałowskiego, Bożeny Zinkiewicz-Tomanek

Kraków: Wydawnictwo Bohdan Grell i córka, 1997, ss. 296
ISBN: 83-907348-1-8

   Autorzy tomu:
• Leszek MOSZYŃSKI
• Teotyn ROTT-ŻEBROWSKI
• Людмила Юрьевна АСТАХИНА
• Leszek BEDNARCZUK
• Anna BOLEK
• Gerta HÜTTL-FOLTER
• Henry LEEMING
• Monika LEEMING
• Witold MAŃCZAK
• Anna MAŻUKIS-FRYDEL
• Леў Мiхайлавiч ШАКУН
• István UDVARI
• Уладзiмiр Васiльевiч АНИЧЭНКА
• Аляксандр Мiкалаевiч БУЛЫКА
• Maria KARPLUK
• Teresa Zofia ORŁOŚ
• Jerzy RUSEK
• Franciszek SŁAWSKI
• Stanisław STACHOWSKI
• Maria BRZEZINA
• Maria CHODURSKA
• Lubomir ĎUROVIČ
• Adam FAŁOWSKI
• Helmut KEIPERT
• Юрий Андреевич ЛАБЫНЦЕВ
• Franciszek SIELICKI
• Imre H. TÓTH
• Генадзь Апанасовiч ЦЫХУН
• Michał ŁESIÓW
• Jerzy REICHAN
• Janusz RIEGER
• Ludwig SELIMSKI
• Maria DOROSZEWICZ
• Ludwika JOCHYM-KUSZLIKOWA
• Dorota SZUMSKA
• Bożena ZINKIEWICZ-TOMANEK