Jadwiga Szymak

Twórczość Ilji Sielwinskiego na tle teorii
konstruktywizmu (1915–1930)


Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. Prace Komisji Słowianoznawstwa nr 8

Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, 1965, ss. 144


Spis treści

Wstęp
I. Młodzieńcza twórczość Sielwinskiego (1915–1919)
II. Twórczość Sielwinskiego w latach 1919–1924
III. Konstruktywizm w poezji rosyjskiej lat dwudziestych
IV. „Ulałajewszczyzna”
V. „Zapiski poety”, „Bieg konia”
VI. „Pusztorg”
VII. „Komandarm 2”
VIII. „Business”
IX. Koniec konstruktywizmu
Zakończenie
Bibliografia
Streszczenie w języku rosyjskim