Halina Waszkielewicz

Modernistyczny starowierca

Główne motywy prozy Aleksego Riemizowa

Rozprawy habilitacyjne nr 268

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1994, ss. 152
ISBN: 83-233-0733-4, ISSN: 0239-782X

Spis treści

Uwagi redakcyjne
Kalendarium
Wstęp
Rozdział I: „Nawiedzony”, który chciał być „jak wszyscy”
Rozdział II: W niewoli
Rozdział III: Staw
Rozdział IV: Siostry krzyżowe
Rozdział V: Ruś wichrem niesiona
Zakończenie
Indeks nazwisk
Резюме