Witkowski Wiesław

Fonetyka Leksykonu Pamby Beryndy


Zeszyty Naukowe UJ LXX. Prace Językoznawcze, z. 7
Kraków 1964