Witkowski Wiesław

Słownik zapożyczeń polskich w języku rosyjskim


Kraków: UNIVERSITAS, 1999, ss. 224
ISBN: 83-7052-830-9

Próba podsumowania dotychczasowych (prowadzonych już od przeszło stu lat) studiów nad wpływami polskimi na słownictwo języka rosyjskiego. Obok wyrazów współczesnej standardowej polszczyzny znajdziemy tutaj liczne dialektyzmy, obok wyrazów, które już dawno wyszły z użycia (również w języku polskim) – pewną ilość neologizmów z ostatnich dziesięcioleci, obok słownictwa z dziedziny nauki i kultury – jaskrawe wulgaryzmy.