Bożeny Zinkiewicz-Tomanek

Граматика сучасної української мови

Морфологія. Синтаксис

Gramatyka współczesnego języka ukraińskiego

Morfologia. Składnia

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007, ss. 274
ISBN 978-83-233-2380-8

Gramatyka współczesnego języka ukraińskiego. Morfologia. Składnia jest pierwszym w dziejach polskiej ukrainistyki podręcznikiem współczesnego języka ukraińskiego przeznaczonym dla studentów filologii ukraińskiej oraz innych pokrewnych kierunków.

Ważną częścią podręcznika są ćwiczenia dodane do każdego rozdziału teoretycznego. Zdania przytaczane w ćwiczeniach, zwłaszcza ze składni, wybrane zostały przeważnie z utworów współczesnych pisarzy ukraińskich, z ukraińskich pieśni oraz przysłów, co powinno sprzyjać przyswojeniu nie tylko języka ukraińskiego, lecz również elementów kultury ukraińskiej. Wzięto pod uwagę również ukraińsko-polskie kontrasty morfologiczne i syntaktyczne, dzięki czemu podręcznik – zwłaszcza rozdział Morfologia – można wykorzystać do praktycznego nauczania Polaków języka ukraińskiego.

Podręcznik polecamy wszystkim, którzy chcą pogłębić wiedzę o współczesnym języku ukraińskim.