Bożena Zinkiewicz-Tomanek
Ołeksandr Hryhorjew
Jarosława Prychoda

Mały praktyczny słownik skrótowców
i skrótów języka ukraińskiego
Короткий практичний словник абревiатур та скорочень української мови


Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1997, ss. 50
ISBN: 83-233-1079-3

Słownik jest przeznaczony nie tylko dla filologów ukrainistów, lecz także dla szerokiego kręgu czytelników, dla tych wszystkich, którzy interesują się Ukrainą, jej życiem, ukraińskim słowem drukowanym. Może być pomocny różnym instytucjom, organizacjom, wspólnym przedsiębiorstwom, które utrzymują kontakty naukowe, kulturalne bądź ekonomiczne z Ukrainą.

Większość materiału słownikowego stanowią skrótowce i skróty aktywnie funkcjonujące we współczesnych ukraińskich środkach masowego przekazu, jak również w ukraińskojęzycznych publikacjach poza granicami Ukrainy.