Elżbieta Baranek


Struktury semantyczne i realizacje słowotwórcze
rzeczowników rosyjskich i ich polskich
ekwiwalentów


(Struktury z elementem akcjonalnym)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. CMXIV: Prace Językoznawcze. Zeszyt 99

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1990, ss. 89
ISBN: 83-01-10039-7, ISSN: 0083-4378

         Spis treści

Wstęp
I. Ogólna charakterystyka semantyczna rzeczowników
II. Wewnętrzne struktury semantyczne i słowotwórcze rzeczowników akcjonalnych
III. Struktura słowotwórcza rzeczowników motywowanych
Zakończenie
Objaśnienia
Bibliografia
Skróty bibliograficzne
Резюме