Anna Bolek

Charakterystyka morfologiczno-syntaktyczna imiesłowów piśmiennictwa Rusi Moskiewskiej XVI–XVII wieku

Rozprawy habilitacyjne nr 201

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1990, ss. 186
ISBN: 83-233-0413-0, ISSN: 0239-782X

Spis treści

Wstęp
Rozdział I. Imiesłowy czynne. Formy złożone
Rozdział II. Imiesłowy czynne. Formy krótkie
Rozdział III. Imiesłowy bierne czasu teraźniejszego
Rozdział IV. Imiesłowy bierne czasu przyszłego
Zakończenie
Przypisy
Wykaz źródeł i ich skrótów
Wykaz cytowanej literatury
Objaśnienia skrótów
Indeks zagadnień