Helena Duć-Fajfer

Literatura łemkowska w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku

Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej. 7

Kraków 2001, ss. 416
ISBN: 83-88857-37-1, ISSN: 1425-7475

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

 • KONTEKST HISTORYCZNY
  • Charakterystyka terytorialna, etnograficzna, etniczna, kulturowa i religijna Łemkowszczyny (zarys historyczny)
  • Sytuacja kulturalna Łemkowszczyzny w drugiej połowie wieku XIX oraz na początku XX
  • Literatura łemkowska – zagadnienia metodologiczno-badawcze
 • GŁÓWNE ODMIANY I DZIAŁY PIŚMIENNICTWA ŁEMKÓW W DRUGIEJ POŁOWIE XIX I NA POCZĄTKU XX WIEKU
  • Szkice historyczno-etnograficzne, opisy językoznawcze, korespondencje lokalne i inne prace wskazujące na dążność do sprecyzowania specyfiki własnej grupy
  • Literatura wspomnieniowo-pamiętnikarska
  • Literatura religijna
  • Poezja
  • Proza beletrystyczna
  • Dramat i inne formy sceniczne
  • Literatura satyryczna
  • Literatura dla dzieci i młodzieży
  • Literatura edukacyjna, dydaktyczno-oświatowa, eseistyka
  • Czasopiśmiennictwo łemkowskie
 • KONSEKWENCJE I KONTYNUACJE LITERACKIE
  • Podsumowanie rozwoju piśmiennictwa Łemków w drugiej połowie XIX i na początku XX w.
  • Spojrzenie w przyszłość – literatura łemkowska okresu międzywojennego oraz współczesna twórczość literacka Łemków
   NOTY BIOGRAFICZNE OMAWIANYCH PISARZY
   BIBLIOGRAFIA
   INDEKS