Adam Fałowski, Bogdan Sendero

BIESIADA SŁOWIAŃSKA

Kraków: Universitas, 1992, ss. 152
ISBN: 83-7052-108-8

Spis treści

Wstęp
Objaśnienie skrótów
Część I. Jeden język słowiański
Część II. Święty język słowiański
Część III. Dwanaście żywych języków słowiańskich
Wybór wykorzystanej literatury naukowej i popularnonaukowej
Spis ilustracji