Anna Gildner

Proza Jewgienija Zamiatina


Rozprawy habilitacyjne nr 262

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1994, ss. 146
ISBN: 83-233-0705-9, ISSN: 0239-782X

Spis treści

Wstęp: „Anglik” z Lebiediani. O życiu i twórczości Jewgienija Zamiatina
Rozdział I: Tragikomedia prowincjonalna
Rozdział II: Inna prowincja
Rozdział III: Topos WYSPY. Opowieści „angielskie”
Rozdział IV: Pasażerowie HISTORII w przestrzeni Rewolucji
Rozdział V: Przestrzeń totalitaryzmu. Zniewolenie przez SYSTEM
Rozdział VI: Poszukiwanie fabuł i form narracji
Indeks nazwisk
Резюме