Magdalena Jahn
Lucyna Korycińska

Język rosyjski

dla studentów filologii rosyjskiej


Skrypty uczelniane nr 758

Wydanie II, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999, ss. 150
ISBN: 83-233-1201-X, ISSN: 0239-6017

Podręcznik jest przeznaczony dla średnio zaawansowanych językowo studentów pierwszego roku filologii rosyjskiej. Zamieszczono także łatwiejsze teksty, które mogą być wykorzystywane do ćwiczeń w mówieniu i czytaniu w grupach niezaawansowanych.

Tematyka tekstów jest różnorodna – Rosja u progu XXI wieku: prywatyzacja szkół, budowa nowych osiedli mieszkaniowych, medycyna, organizacje młodzieżowe... Szczególne miejsce zajmuje ciekawy materiał realioznawczy dotyczący świąt chrześcijańskich. Są tu m.in. wiersze Borysa Pasternaka i Josifa Brodskiego oraz teksty opracowane na podstawie książek znanego duchownego prawosławnego Aleksandra Mienia.