Jerzy Kapuścik

Leonid Andriejew

Wymiar światopoglądowy twórczości

Rozprawy habilitacyjne nr 168

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1989, ss. 150
ISBN: 83-233-0322-3, ISSN: 0239-782X

         Spis treści

Wprowadzenie
I. Uwagi wstępne: oczywistości oraz polemiki i nieporozumienia
II. Między dekadentyzmem a neochrześcijaństwem. Wykładnia ideowa twórczości Leonida Andriejewa
III. Światopogląd a forma. W sferze idei i ich artystycznych wysłowień
Indeks nazwisk