Krakowskie Spotkania Rusycystyczne

Tom I

Czechow
100 lat później


Pod red. Dariusza Kosińskiego i Wasilija Szczukina

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005, ss. 118
ISBN: 83-233-2033-0


Spis treści

Słowo wstępne (Wasilij SZCZUKIN)
Anna JĘDRZEJKIEWICZ, „Zostać wspólnikiem Czechowa”
Gerard GUŹLAK, Szczęście w opowiadaniach Antoniego Czechowa (rekonesans)
Wasilij SZCZUKIN, O numeryczności i anumeryczności w „Trzech siostrach” Antoniego Czechowa
Walerij MILDON, „Wiśniowy sad” jako antyutopia (w kwestii pojęcia „komedii” w dramaturgii Antoniego Czechowa)
Katarzyna OSIŃSKA, Kto i dlaczego nie wystawiał Czechowa w Rosji?
Liisa BYCKLING, Chekhov Performances In Finland
Agnieszka WANICKA, Historia początku, czyli o trzech prapremierach dramatów Czechowa na scenie polskiej
Agnieszka KACZMARCZYK, Między sierpem a młotem, czyli socrealistyczne czytanie Czechowa
Anna R. BURZYŃSKA, Teatr konsekwencji? Czechow – Różewicz – Mrożek
Kinga Anna GAJDA, „Czechow (…) – było po kim dziedziczyć”
Paweł SCHREIBER, Inspiracje Czechowowskie w twórczości Toma Stopparda