Krakowskie Spotkania Rusycystyczne

Tom II

Bachtin, Europa, wiek dwudziesty
Бахтин, Европа, век двадцатый

Сборник статей


Pod red. Wasilija Szczukina, Kraków


Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006, ss. 121
ISBN: 83-233-2156-6


Oddajemy do rąk Czytelnika tom zawierający materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Spuścizna naukowa Michaiła Bachtina a europejskie dziedzictwo kulturowe”, która odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim w październiku 2005 roku.

Myśl Bachtina, wielkiego humanisty XX wieku, twórcy metalingwistyki, filozofii karnawału oraz koncepcji dialogu jako podstawowej zasady ludzkiego istnienia, w dalszym ciągu wzbudza wielkie zainteresowanie. W niniejszej książce Czytelnik znajdzie odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu mentalność Europejczyka początku XXI wieku została ukształtowana przez odkrywcze idee uczonego z Rosji.