Józef Kuffel

W drodze na Tabor

Theosis w życiu i twórczości św. Paisjusza Wieliczkowskiego

Kraków: Wydawnictwo PROMO, 2005, ss. 258 + 16
ISBN: 83-922641-1-8

Spis treści

Wstęp

Rozdział I: Przebóstwienie w nauczaniu Świętych Ojców Kościoła prawosławnego w ujęciu archimandryty Cypriana Kerna

Rozdział II: Apologia modlitwy Jezusowej jako wyraz centralnej idei soteriologii prawosławnej

Rozdział III: Żywot św. Paisjusza Wieliczkowskiego jako świadectwo współczesnych o człowieku przebóstwionym

Rozdział IV: Autobiografia św. Paisjusza Wieliczkowskiego jako przejaw twórczości człowieka przebóstwionego

Bibliografia wykorzystanych źródeł

Wykaz skrótów

Leksykon osób

Słownik

Spis fotografii

Fotografie