Seria Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tom XI

Krystyny Pietrzyckiej-Bohosiewicz

Historia zapisana w człowieku...

Wybrane problemy wolnej literatury rosyjskiej

 

Kraków: „Collegium Columbinum”, 2008
ISBN: 978-83-89973-97-9

 
 

Książka ta jest pierwszym z zaplanowanych dwóch tomów studium o nieoficjalnej literaturze rosyjskiej. Nie pojawiło się bowiem dotąd w polskiej literaturze naukowej szerokie, syntetyczne opracowanie tego tematu. Powstawały i powstają nadal bardzo dobre analizy niektórych zagadnień samizdatu – bądź to wybranych utworów i problemów, bądź monografie twórczości pojedynczych pisarzy, lecz oprócz skrótowego przeglądu problemów całej wolnej literatury, dokonanego przez Andrzeja Drawicza w książce Historia literatury rosyjskiej XX wieku, nie ma dotąd monografii poświęconej w całości temu bardzo ważnemu, a coraz mniej docenianemu i zauważanemu zjawisku, czy raczej dużemu, niezmiernie istotnemu fragmentowi historii kultury i literatury rosyjskiej.