Seria Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tom XIII

Polsko-wschodniosłowiańskie stosunki kulturowe

W dziesiątą rocznicę śmierci prof. Ryszarda Łużnego

Pod redakcją
Danuty Piwowarskiej i Ewy Korpały-Kirszak

 

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, ss. 244
ISBN: 978-83-233-2860-5

 

 

Tom stanowi pokłosie ogólnopolskiej sesji naukowej poświęconej pamięci Profesora Ryszarda Łużnego (1927–1998), wybitnego filologa slawisty, badacza literatury i kultury narodów wschodniosłowiańskich, edytora i tłumacza. Tematyka sesji – przygotowanej z inicjatywy i staraniem uczniów Profesora – nawiązywała do jednego z głównych nurtów prowadzonych przez Ryszarda Łużnego badań – do komparatystyki literacko-kulturoznawczej w obszarze powiązań Polski i Słowiańszczyzny Wschodniej.

Temat konferencji – sformułowany szeroko dawał – uczestnikom dużą swobodę wyboru problematyki, metody badawczej i formy wypowiedzi, jej rocznicowy charakter zaś sprawił, że część wystąpień eksponowała osobowość i dzieło Ryszarda Łużnego. Obok wątków wspomnieniowych pojawiły się również próby syntetycznych ujęć dokonań Profesora. Szczególnie wiele uwagi poświęcono szeroko rozumianym związkom między literaturą polską i rosyjską od romantyzmu po wiek XX.

Zawartość treściową prezentowanego tomu można określić jako „jedność w różnorodności”. Jest to zbiór wypowiedzi na rozmaite tematy, wzajemnie się dopełniających. Łączy je wspólne rozumienie Słowiańszczyzny Wschodniej jako obszaru wielostronnego dialogu kultur, spotkania Wschodu z Zachodem.

(Ze Słowa wstępnego)