Seria Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tom XIV

Pochwała różnorodności

Księga ofiarowana dr hab. Annie Gildner, prof. UJ

pod red. Haliny Waszkielewicz

 

Kraków: „Collegium Columbinum”, 2010
ISBN: 978-83-7624-017-6

 
 

Można powiedzieć, że tom ten, skupiający się na zagadnieniach literatury i kultury rosyjskiej XX i XXI wieku, godzi się odczytywać jako należną krakowskiej szkole rusycystycznej pochwałę różnorodności. Ale „pochwałę różnorodności” należy też skierować pod adresem dokonań dr hab. Anny Gildner, prof. UJ, która przez trzydzieści siedem lat spędzonych w Almae Matris zajmowała się zjawiskami niejednoznacznymi i niejednolitymi.