Seria Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tom III

СТРОИТЕЛЬ ЧУДОТВОРНЫЙ

SZKICE O LITERATURZE ROSYJSKIEJ DEDYKOWANE JADWIDZE SZYMAK-REIFEROWEJ I WŁADYSŁAWOWI PIOTROWSKIEMU

pod red. Haliny Waszkielewicz i Janusza Świeżego

Kraków: „Tertium”, 2001, ss. 208
ISBN: 83-914-764-2-1

SPIS TREŚCI

 • ROZMOWA Z JADWIGĄ SZYMAK-REIFEROWĄ
 • ROZMOWA Z WŁADYSŁAWEM PIOTROWSKIM
 • E. BIERNAT, „Течение ежедневного воображения”. „Dziennik 1934 roku” Michaiła Kuzmina
 • P. FAST, Иосиф Бродский и вопросы переводоведения
 • A. GILDNER, Planeta Roerich
 • J. KAPUŚCIK, Sztuka jako poznanie i rozumienie życia w ujęciu Pawła Florenskiego
 • B. KLIMCZYK, Co nam zostało z tych lat...
 • E. KORPAŁA-KIRSZAK, „Чувство Италии” в эссе Аделаиды Герцык „Анни Виванти”
 • L. KORYCIŃSKA, A. KORYCIŃSKA, Literatura w cyberprzestrzeni na przykładzie portalu internetowego „Русская Фантастика”
 • K. MAKOWIECKA, Daniił Charms – postmodernista
 • K. PIETRZYCKA-BOHOSIEWICZ, „Przerzucić most nad rzeką czasu...”. Nikołaj Fiodorow i pisarze rosyjscy
 • D. PIWOWARSKA, Malarskie widzenie świata w poezji Afanasija Feta
 • K. PRUS, Gatunek rosyjskiej romantycznej fantazji poetyckiej
 • G. PRZEBINDA, Geneza słowiańskiego ekumenizmu Jana Pawła II
 • J. ŚWIEŻY, Kluczariow, czyli przyczynek do obrazu człowieka w prozie Władimira Makanina
 • H. WASZKIELEWICZ, Upadłe anioły Pietruszewskiej
 • BIBLIOGRAFIA PRAC DOC. DR HAB. JADWIGI SZYMAK-REIFEROWEJ
 • BIBLIOGRAFIA PRAC DOC. DR. HAB. WŁADYSŁAWA PIOTROWSKIEGO
 • INDEKS OSÓB