Seria Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tom IV

DIALOG SZTUK W KULTURZE SŁOWIAN
WSCHODNICH

KSIĘGA DEDYKOWANA PAMIĘCI PROFESORA RYSZARDA ŁUŻNEGO

pod red. Jerzego Kapuścika

Kraków: „Tertium”, 2002, ss. 276
ISBN: 83-914764-3-X

SPIS TREŚCI

 • Od Redaktora
 • G. PRZEBINDA, Powitanie Uczestników konferencji
 • A. BEZWIŃSKI, Dojrzewanie do piękna (na przykładach literatury staroruskiej)
 • M. MATECKA, W poszukiwaniu piękna i harmonii. Dialog sztuk w twórczości Siergieja Rachmaninowa
 • J. KAPUŚCIK, Między nową sztuką a sztuką życia. Z zagadnień filozofii twórczości rosyjskiego „srebrnego wieku”
 • A. GILDNER, „Искусство едино”. Sztuka w poglądach i praktyce artystycznej Nikołaja Rericha
 • W. PIOTROWSKI, Перекличка литературных толкований статуи Венеры Милосской (А. Фет и Г. Успенский)
 • D. PIWOWARSKA, Ekphrasis w poezii Afanasija Feta
 • W. MOKRY, Poetycka, malarska i muzyczna wrażliwość Tarasa Szewczenki
 • T. HODANA, Malarskość opisów przyrody w prozie Mychajła Kociubyńskiego
 • A. PASZKIEWICZ, Andriej Bieły i malarstwo
 • G. BOBILEWICZ, Искусство танца в русской поэзии конца XIX – начала XX вв.
 • E. KORPAŁA KIRSZAK, Poetyka filmu we wczesnej nowelistyce Michaiła Słonimskiego
 • A. KOŁACZKOWSKA, Поэтика кино и драматургия Владимира Маяковского
 • I. KOWALSKA-PASZT, Josif Brodski-eseista o estetyce
 • A. KĘPIŃSKI, Muzyka – słowo – znaczenie. Wokół „Sonaty Kreutzerowskiej” Lwa Tołstoja
 • E. SŁAWĘCKA, Milknąca muzyka Andrieja Płatonowa. Motywy muzyczne w „Szczęśliwej Moskwie”
 • J. ORŁOWSKI, Borys Pasternak i muzyka Fryderyka Chopina
 • E. PAPLA, Muzyczny żywioł w poezji Mariny Cwietajewej
 • I. MALLEJ, Secesja w kulturze rosyjskiej. Motyw arlekinady
 • A. WOŹNIAK, Maska, gra, feeria. O pewnym chwycie teatralizacji u Abrama Terca
 • Z. DZIECHCIARUK, Iwan Bunin wobec Melpomeny
 • H. MAZUREK, Dramaturgia Nikołaja Kolady a sztuka teatru
 • H. WASZKIELEWICZ, O jednym „pantomimicznym” opowiadaniu Ludmiły Pietruszewskiej
 • K. MAKOWIECKA, Synteza sztuk w kiczu. Konceptualiści moskiewscy