Seria Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tom V

Grzegorz Przebinda

MIĘDZY MOSKWĄ A RZYMEM

MYŚL RELIGIJNA W ROSJI XIX I XX WIEKU

Kraków: UNIVERSITAS, 2003, ss. 252
ISBN: 83-342-0197-1

Książka złożona z dwudziestu studiów opowiada o największych chrześcijańskich myślicielach Rosji XIX i XX stulecia. Mamy tu dyskusje z Europą i katolicyzmem, rosyjskie spory z Polską, Ukrainą i Żydami. Pośród bohaterów widzimy m.in. Piotra Czaadajewa, Włodzimierza Sołowjowa, Fiodora Dostojewskiego, Mikołaja Bierdiajewa, Aleksandra Sołżenicyna. Autor pisze także o Janie Pawle II i jego pasjonującej przygodzie z prawosławiem i myślą rosyjską.


SPIS TREŚCI

 • Ludzie, miasta, książki...
 • Wiara i rozum a Rosja
 • Narodziny filozofa w Rosji. Czaadajew przed 1828 rokiem
 • Czaadajew – ojciec prowidencjalizmu w Rosji
 • Apologia obłąkanego Piotra Czaadajewa
 • Czaadajew a Gogol. Z dziejów myśli rosyjskiej lat 40. i 50. XIX wieku
 • Teokracja ekumeniczna Władimira Sołowjowa
 • Żydzi i Polacy w myśli ekumenicznej Sołowjowa
 • Spór Sołowjowa z protestantyzmem
 • Apokalipsa Władimira Sołowjowa
 • Władimir Sołowjow i Nikołaj Fiodorow. Dwie koncepcje eschatologiczne
 • „Bizantyzjski" estetyzm Konstantina Leontjewa
 • Dostojewski o nieśmiertelności duszy i raju pozaziemskim
 • Rola „kantyzmu" w myśli Bierdiajewa
 • Powrót filozofii do Rosji (1989–1992)
 • Sołżenicyn na kresach Rosji
 • Sołżenicyn wobec tradycji Oświecenia
 • Metafizyka a patriotyzm u Sołżenicyna
 • Jana Pawła II spotkania z Sacharowem i Sołżenicynem
 • Orientale lumen Papieża z Polski
 • Wojtyła czyta Dostojewskiego i Sołżenicyna
 • Nota redakcyjna
 • Skorowidz osób