Seria Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tom VIII

POSTMODERNIZM ROSYJSKI I JEGO ANTYCYPACJE

KSIĄŻKA DEDYKOWANA
DOC. DR HAB. EWIE KORPALE-KIRSZAKOWEJ
I DR EULALII PAPLI

pod red. Anny Gildner, Magdaleny Ochniak i Haliny Waszkielewicz

Kraków: Collegium Columbinum, 2007, ss. 228 + XXII
ISBN: 978-8389973-28-3

SPIS TREŚCI

 • Wstęp
 • A. GILDNER, Awangardowy mit o lataniu czy artystyczna prowokacja? „Letatlin” Tatlina jako symulacrum
 • J. KAPUŚCIK, Między dyskursem filozoficzznym, teologicznym i naukowym. Paweł Florenski na rozstajach myśli o człowieku
 • A. WOŹNIAK, Autorstwo i podmiotowość w późnej prozie Aleksego Riemizowa. O relacjach estetyki modernizmu i postmodernizmu
 • АННА КОЛАЧКОВСКА, Куда уходят „корневища” постмодернизма? Ризоматические концепты в сознании русского авангарда (к постановке проблемы)
 • I. KOWALSKA-PASZT, Poezja Jana Satunowskiego. Brakujące ogniwo: pomiędzy awangardą a postmodernizmem
 • M. MADEJ-CETNAROWSKA, Twórczość Wasilija Maracza czyli postmodernistyczna hipostaza Nikołaja Fiodorowa
 • H. MAZUREK, W moskiewskim Teatrze.doc
 • M. OCHNIAK, Szkoła dla głupków Saszy Sokołowa jako tekst postmodernistyczny
 • K. PIETRZYCKA-BOHOSIEWICZ, Poza granicami postmodernizmu. Późny debiut Władimira Kantora (cykl „autobiograficzny”)
 • J. ŚWIEŻY, Władimira Makanina dialog z kulturą. Rozważania na marginesie Jeńca kaukaskiego
 • H. WASZKIELEWICZ, Metafizyka jedzenia. Końska Zupa Władimira Sorokina
 • A. WAWRZYŃCZAK, Zbrodnia na literaturze. Powieść Roman Władimira Sorokina
 • E. ŻAK, „Projekt literacki B. Akunin” – postmodernizm spopularyzowany
 • Skorowidz nazwisk
 • Spis wydawnictw COLLEGIUM COLLUMBINUM
 • Spis tomów serii ROSJA ● myśl ● słowo ● obraz