Seria Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tom IX

Halina Waszkielewicz

ЧЕРНУШНАЯ И ПРЕКРАСНАЯ

TWÓRCZOŚĆ LUDMIŁY PIETRUSZEWSKIEJ

Kraków: Collegium Columbinum, 2007
ISBN: 978-83-89973-71-9

Ludmiła Pietruszewska (ur. 1938) to pisarka wieloznaczna, zagadkowa, tworząca już od końca lat sześćdziesiątych XX wieku i obecna w literaturze rosyjskiej po dzień dzisiejszy. Jeden z najbardziej istotnych wyróżników jej twórczości stanowi organiczny związek z rosyjską i europejską kulturą. Zdaje się, że ta nieprzerwana więź tłumaczy zarówno nieprzystawalność jej debiutanckich utworów do ówczesnych kanonów, jak i jej umiejętność znalezienia się w kolejnych, diametralnie odmiennych od siebie epokach literackich. Wiele się mówi o tym, że w okresie postradzieckim literatura rosyjska rozwinęła na nowym etapie ten potencjał, jaki tkwił w niej w latach 20. XX wieku i został tak gwałtownie zahamowany. Wydaje się, że Ludmiła Pietruszewska całą swą twórczością poświadcza ciągłość i niezbywalność tej tradycji.