Seria Katedry Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tom II

Adam Fałowski

JĘZYK RUSKIEGO PRZEKŁADU KATECHIZMU
JEZUICKIEGO Z 1585 ROKU

Kraków: UNIVERSITAS, 2003, ss. 196
ISBN: 83-242-0174-2

Tom drugi serii wydawniczej Studia Ruthenica Cracoviensia, powołanej do życia w Katedrze Ukrainistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zawiera edycję i opracowanie językowe ruskiego przekładu katechizmu łacińskiego Piotra Kanizjusza Parvus catechismus catholicorum. Tłumaczenie Katechizmu powiązane jest ściśle z działalnością jezuitów wileńskich, zwłaszcza zaś z misją religijną legata papieskiego Antoniego Possewina w Rzeczypospolitej i Rosji.