Seria Katedry Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tom III

МОВО РІДНА, СЛОВО РІДНЕ


Prace naukowe ofiarowane Doktor Bożenie Zinkiewicz-Tomanek

pod red. Oksany Baraniwskiej i Adama Fałowskiego

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, ss. 252
ISBN: 978-83-233-2646-5Spis treści

 • BIOGRAM
 • SPIS PUBLIKACJI
 • НІНА ГУЙВАНЮК (Чернівці), Осип Маковей – мовознавець (до 140-річчя від дня народження письменника)
 • GRZEGORZ PRZEBINDA (Kraków), Між Львовом і Краковом та Римом Творчі зустрічі Йосифа Сліпого з Каролем Войтилою – Іваном Павлом II
 • DOROTA SZUMSKA (Kraków), Inspekcja introspekcji. Obiektywnie (?) o subiektywizmie w badaniach lingwistycznych
 • НАДІЯ БАБИЧ (Чернівці), Науковий стиль – науковець – мовленнєвий етикет
 • ОКСАНА БАРАНІВСЬКА (Краків), Тенденції мовлення сучасних українських ЗМІ
 • ВОЛОДИМИР ДУБІЧИНСЬКИЙ (Харків), Мовна освіта фахівців України
 • EWA KOMOROWSKA (Szczecin), O tzw. niewypałach kulturowych słów kilka, czyli zakłócenia komunikacji językowej w dialogu kultur
 • АНАТОЛІЙ МОЙСІЄНКО (Київ), Поетика слова і світу
 • ВОЛОДИМИР МОЗГУНОВ (Донецьк), Модальна рамка епістолярії В. Стуса (на прикладі листа до А. Малишка)
 • ПИЛИП СЕЛІГЕЙ (Київ), Про довжину речень у наукових текстах
 • МАРІЯ СКАБ, МАР’ЯН СКАБ (Чернівці), Як сучасні українці та українки звертаються до коханих
 • ЗЕНОВІЙ ТЕРЛАК (Львів), Сучасна мовна практика і проблема кодифікації мовних норм
 • ОЛЕНА КУЛЬБАБСЬКА (Чернівці), Вторинні предикатні синтаксеми модального типу у структурі простого поліпропозитивного речення української мови
 • СЕРГІЙ РІЗНИК (Київ), Семантико-синтаксична валентність іменників, похідних від двовалентних дієслів
 • ОЛЕКСАНДРА CЕРБЕНСЬКА (Львів), Текст у світлі сучасних знань
 • АНАТОЛІЙ ЗАГНІТКО (Донецьк), Аналітичні вияви підмета і присудка у внутрішньореченнєвій структурі
 • БОГДАН АЖНЮК (Київ), Фонетико-орфографічна адаптація англізмів: українсько-чеські паралелі
 • АННА БУДЗЯК (Краків), Карпатські назви осіб у словникарських роботах Івана Вагилевича
 • ТЕТЯНА ЧЕРНИШ (Київ), Структурні типи субстантивів зі значенням “пожежа, випалене місце” в історико-дериваційному гнізді псл. *paliti
 • ОЛЕКСАНДР СКОПНЕНКО (Київ), Російсько-український словник за редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова на тлі тогочасної білоруської лексикографічної практики
 • МАРГАРИТА ЖУЙКОВА (Луцьк), Генеза українського дієприкметника „причмелений”
 • ОЛЕКСАНДР ІЛІАДІ (Київ), Архаїзми у слов’янській топонімії Балкан
 • ОЛЕКСАНДР РАК (Чернівці), Загальноприйняті принципи класифікації французьких ойконімів (кельтсько-докельтські утворення)
 • ЯРОСЛАВ РЕДЬКВА, НАТАЛІЯ БИЦКО (Чернівці), Назви стоячих водойм (криниць) Тернопільщини із лексико-семантичного та словотвірного погляду
 • АГНЄШКА БЕХТА (Краків), Види хліба у календарно-релігійній обрядовості Різдва та Великодня
 • ВІКТОРІЯ ГОЙСАК (Краків), Образи святих у народних колядках з Лемківщини
 • JADWIGA STĘPNIK (Kraków), Leksykalne reprezentacje pojęcia „wieczór przedślubny” w gwarach zachodnioukraińskich