Seria Katedry Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tom V

Ukraina Irredenta. Literatura i język Ukrainy XX wieku

Pod redakcją
Jarosława Poliszczuka, Oksany Baraniwskiej, Tomasza Hodany

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, ss. 224
ISBN: 978-83-233-3076-

Tytuł książki nawiązuje do znanego od przeszło stulecia hasła, które odzwierciedlało polityczne i kulturalne aspiracje ukraińskiego ruchu narodowego. Idea stworzenia nie tylko niepodległego państwa, lecz także własnej kultury ewoluowała w myśli intelektualistów kilku pokoleń, ale jej realizacja okazała się procesem niezwykle złożonym i długotrwałym. Jedną z najtrudniejszych do sprecyzowania kwestii w środowisku intelektualistów ukraińskich okazała się koncepcja sztuki narodowej oraz istota stylu narodowego, który miał stanowić połączenie nowoczesnej formy z tradycyjną, patriotyczną treścią.

Doceniając wagę tego problemu, Autorzy niniejszego tomu skupili się na najważniejszych aspektach rozwoju ukraińskiej literatury, kultury i języka w wieku XX. Jak pokazuje sytuacja polityczna i kulturalna naszych wschodnich sąsiadów, hasło Ukraina Irredenta pozostaje aktualne również w obecnym stuleciu.