dr Aleksander Wawrzyńczak

Jednostka

Katedra Kultury Słowian Wschodnich
31-041 Kraków, Mały Rynek 4
tel. 012-432-72-50

Stanowisko

adiunkt

Zainteresowania naukowe

Kulturoznawca, obecnie zajmuje się współczesną i najnowszą literaturą rosyjską, kulturą masową oraz historią i stanem obecnym rosyjskich mediów.

Publikacje

Książka:

  1. Naród i państwo w twórczości pisarzy rosyjskich nurtu „wiejskiego”. Wasilij Biełow, Walentin Rasputin, Władimir Liczutin, Kraków: „Universitas”, 2005.

Wybrane publikacje:

  1. Totalitaryzm komunistyczny i jego komunistyczna negacja w powieści Juza Aleszkowskiego „Ręka”, „Slavia Orientalis” 2000, nr 2.
  2. Polityka zagraniczna a sytuacja wewnętrzna Rosji za rządów Władimira Putina, [w:] Polityka zagraniczna Rosji, „Zeszyty Instytutu Studiów Strategicznych”, Kraków 2002.
  3. „Святая Русь” как отражение России конца XX века в романе Владимира Личутина „Раскол”, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze III, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2002.
  4. Судьба писателя традиционалиста в постсоветской России. Творчество Владимира Личутина после 1991 года, „Slavia Orientalis” 2003, nr 3.
  5. Nacjonalistyczny postmodernizm osieroconego homo sovieticusa. Powieść Aleksandra Prochanowa „Mister Heksogen”, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze IV. Literaturoznawstwo, red. E. Komorowska i A. Krzanowska, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003.
  6. От пунк-бунта к народно-православной проповеди. Творческий путь Константина Кинчева, [w:] Słowianie w Europie. Historia, kultura, język, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2004.