dr Renata Rodak

Jednostka

Zakład Językoznawstwa Rosyjskiego
31-120 Kraków, al. Mickiewicza 11
tel. 012-633-63-77 w. 2343, 2344, 012-663-23-43, 012-663-23-44

Stanowisko

adiunkt

Zainteresowania naukowe

Zajmuje się problemami interpretacji wypowiedzi w gramatyce komunikacyjnej.

Publikacje

Artykuły:

  1. Metonimia w specyfikacji przestrzennej, [w:] Gramatyka komunikacyjna, red. A. Awdiejew, Kraków 1999
  2. Frazemy jako emotywne operatory interakcyjne, [w:] Język a kultura. Uczucia w języku i tekście, pod red. I. Nowakowskiej-Kempnej, A. Dąbrowskiej i J. Anusiewicza, Wrocław 2000.
  3. Przyimek/prefiks BEZ w komunikacji, [w:] Język w komunikacji, t. 1, red. G. Habrajska, Łódź 2001.
  4. Wskaźniki negacji [w:] „Slavia Orientalis”, tom L, nr 1, Kraków 2001.

Recenzja:

  1. Czesław Lachur, Współczesny język rosyjski. System gramatyczny (z ćwiczeniami), Opole 1998, „Slavia Orientalis” 1999, r. XLVIII, nr 3.